З А   К О Н Т А К Т И

гр. Созопол

пощ. код 8130

ул. "1-ви май" 1А

Милка Димитрова

тел. 0550 23016 / 22937

GSM: 088 8221713 / 088 8361633

e-mail: villa@agalina.eu